M.C.M. de Groot

Een Schiedamse zakenman en weldoener

M.C.M. de Groot (1860 – 1935) was een liberale zakenman met een grote maatschappelijke betrokkenheid, die zich inzette voor de verbetering van het lot van de arbeiders in Schiedam.

Gezien de vele initiatieven die hij ondernam moet hij hebben beschikt over een enorme energie. De Groot verdiende als commissionair een fortuin met de handel  in gedistilleerde dranken. Daarnaast was hij actief op het politieke vlak, twintig jaar lang van 1891 tot 1911 zat hij namens de liberalen in de gemeenteraad. Om de hoge werkloosheid in Schiedam te bestrijden richtte hij in 1902 de eerste arbeidsbeurs van Nederland op. Hij zette zich ook in voor de verbetering van de huisvesting van de arbeiders in Schiedam, die veelal in bedompte krotten woonden. In 1893 stichtte hij daartoe de Woningmaatschappij Samenwerking en in 1903 de Vereeniging Volkshuisvesting. Daarnaast richtte hij een coöperatieve broodbakkerij op, waaruit later de verbruikerscoöperatie D.E.S. (Door Eendracht Sterk) voortkwam, waar de leden tegen een gereduceerde prijs levensmiddelen konden kopen.

Naast die initiatieven om de levensomstandigheden van arbeiders te verbeteren, overigens wel met instandhouding van de klassenverschillen, was hij als bestuurslid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen actief op het gebied van de volksontwikkeling. De Groot was de drijvende kracht achter de oprichting van het Volkshuis aan de Lange Haven, dat werd geopend in 1896. Arbeiders konden hier cursussen volgen en lezingen bijwonen, maar ook gebruik maken van de bibliotheek en de ontspanningsruimte. De muziekuitvoeringen werden er druk bezocht. Er moest echter voortdurend geld bij om het Volkshuis in stand te houden. Bovendien kwam de beoogde inzet door arbeiders zelf niet van de grond  en bleef er een kloof bestaan met de heren die het Volkshuis bestuurden. In 1917 werd het Volkshuis daarom gesloten en overgedragen aan de gemeente, op voorwaarde dat het een openbare bibliotheek zou worden. In 1920 kwam hier ook de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Het streven van De Groot de verhoudingen tussen de sociale klassen te verbeteren kwam ook duidelijk naar voren bij de coöperatieve drukkerij De Eendracht die hij oprichtte. Van 1897 tot 1932 was hij directeur van dit bijzondere bedrijf waar de werknemers tevens mede-eigenaar waren.