Het Stedelijk Van Abbemuseum

kunsten en cultuur in Eindhoven

Sigarenfabrikant Henri J. van Abbe (1880-1940) van de Karel l-fabrieken ontplooide zich als collectioneur van eigentijdse figuratieve kunst. In 1933 bood Van Abbe de gemeente aan een museum te bouwen en de eerste jaren te voorzien in de exploitatie.

Als kunsttempel stond het Van Abbemuseum spoedig na de Tweede Wereldoorlog symbool voor vooruitstrevendheid en moderniteit in de internationale, contemporaine beeldende kunst.

Toch is het beleid van het museum altijd met argusogen bekeken door de inwoners van de stad en heeft het in de pers veelvuldig tot opschudding geleid. Het vooruitstrevende museumbeleid heeft altijd grote invloed op de (regionale) beeldende kunst gehad.

De nieuwbouwplannen, begin jaren '90, met de aantasting van het bestaande silhouet met torentje, culmineerden in acties. Dat leidde tot een nieuw bouwplan achter het bestaande gebouw leidde, waarbij de Dommel meer bij het museum betrokken raakte.