Samuel van Houten

Daan van Dorst

Samuel van houten werd geboren op 17 februari 1837 in Groningen als de zoon van een houthandelaar. Nadat Samuelzijn middelbare school heeft afgerond ging hij rechten studeren in Groning. Nadat Samuel zijn opleiding rechten heeft afgerond is hij van 1864 tot 1869 advocaat geweest. Naast zijn beroep als advocaat is hij ook Lit van de gemeente raad in Groningen. In de jaren 1867 tot 1869 was hij wethouder. Na zijn tijd als wethouder is Samuel als afgevaardigde liberaal van de omgeving Groningen toegetreden in de Tweede kamer.
Samuel werd in 1894 minister van buitenlandse zaken in Kabinet-Röell. Dit kabinet was een liberaal kabinet dat regeerde van 9 mei 1894 tot 27 juli 1897. Het kabinet bestond vooral uit liberalen. In dit kabinet kregen de katholieken in ruil voor steun aan het kabinet één minister die voor hun in de kamer zat. Nadat Samuel 2 jaar in de kamer had gezeten bracht hij een nieuwe kieswet tot stand die er voor zorgde dat de helft van de mannen onder de 25 het recht gaf om te stemmen. Samuel ging alleen niet zo ver als zijn voorganger Tak van Poortvliet die in 1892 die met een wetvoorstel was gekomen dat er voor zorgde dat alle volwassen mannen die konden lezen en schrijven het recht hadden om te stemmen. Van Houten was niet zo ver gegaan omdat zijn voorstander erg veel kritiek kreeg op dit wetvoorstel. De kieswet van van Houten ging dus niet zo ver als zijn voorganger.
op 18 juni 1896 werd het wetvoorstel van Van houten aangenomen met 56 tegen 43.
Van houten was daarom een belangrijk iemand in de Geschiedenis van de Rechtstaat omdat hij er voor zorgde dat het kiesrecht meer toegankelijk was tot meerderen mensen.