Abraham Kuyper

Sebastiaan van Rossum

Abraham Kuyper werd geboren in Maassluis, Nederland op 29 oktober 1837. Zijn vader Jan Frederik Kuyper diende als predikant in de Nederlands Hervormde Kerken van Hoogmade, Maassluis, Middelburg en Leiden. Kuijper kreeg thuisonderwijs van zijn vader. Kuyper volgde geen formeel basisonderwijs, maar volgde middelbaar onderwijs in de gymzaal in Leiden. In 1855 studeerde hij af aan het gymnasium en begon hij literatuur, filosofie en theologie te studeren aan de Universiteit Leiden. Hij behaalde de basiscursus literatuur cum laude in 1857, en de basiscursus filosofie cum laude in 1858. Hij volgde ook cursussen Arabisch, Armeens en natuurkunde!Kuyper is de oprichter van de eerste Nederlandse politieke partij, ARP en Liberty University. Hij droeg bij aan de oprichting van de Hervormde Kerk in Nederland en de heropleving van het calvinisme, en was premier van 1901 tot 1905.

Cooper werd de voorman en woordvoerder van de Nederlandse protestantse orthodoxie, hoewel niet alle orthodoxe mensen zich achter hem schaarden: noch de zogenaamde "ethiek", noch de experimentele reformisten. Onder zijn leiding waren de gereformeerden zeer invloedrijk, zowel in de gereformeerde kerk (in hun eigen gereformeerde kerk na 1892) als in de politieke arena, en tot dan werden beide gedomineerd door liberalen .

Kuyper is een beroemde leider van zijn aanhangers, en een klein aantal mensen van Cooper wordt "kleine luyden" genoemd. Daarom wordt hij "klokkenist der kleine luyden" genoemd: de leider die zijn eenvoudige supporters leidt. In de kerk waren zijn tegenstanders voornamelijk moderne protestanten, terwijl in de politiek zijn grootste tegenstanders liberalen waren, die zich later tegen socialisten verzetten. Hij sloot politieke allianties met andere christelijke partijen, waaronder rooms-katholieken. Gupper stelde het concept voor van verzet tegen de politieke tegenstelling tussen christenen en niet-christenen.

Zijn ideeën hebben nog steeds impact in binnen- en buitenland. In 2004 werd hij genomineerd als de grootste Nederlander!!