Esdorpen

De meeste dorpen in Westerwolde zijn esdorpen en zijn ontstaan in de Middeleeuwen. Esdorpen liggen altijd op de overgang van droge zandgronden en natte weidegebieden. Een es is een gemeenschappelijke akker op de hoger gelegen zandrug. De essen werden eeuwenlang bemest met heideplaggen vermengd met schapenmest. Zo kreeg de es zijn kenmerkende bolle vorm, die nog goed zichtbaar is in het landschap.