Het Landschap

van moeras naar woongebied

Het landschap in Westerwolde is anders dan de rest van Groningen. Het kronkelt en het golft.
Om te ontdekken waarom dat zo is, moeten we terug naar de ijstijden, toen de basis van het landschap ontstaan is. In het begin van onze jaartelling was het een ondoordringbaar moerasgebied. Pas rond het jaar 800 kwamen de mensen voorzichtig terug in dit gebied.