Hasseberg

Sellingen

Het hoogste natuurlijke punt van de provincie Groningen ligt net ten oosten van Sellingen.
De Hasseberg, met een hoogte van 14,6 m + NAP, is ontstaan in de ijstijd en is altijd een zeer herkenbare plek geweest. Al vóór onze jaartelling was het een tussenstation van veenwegen. Ook toen een groot deel van het landschap bedekt was met veen, bleef de Hasseberg er boven uit steken. Hierdoor groeiden op deze plek wél bomen, waardoor het een belangrijk baken werd. Later is ook de grens met Duitsland er mee bepaald. Zo’n markante plek vraagt om mooie verhalen!