1572-1972: 't Huys in de veilige haven

Een beter leven, verdraagzaamheid, mogen geloven...

In maart 1572 werden de protestantse kunstschilder Jan Wouterz. van Kuyk en zijn vrouw Adriana Jansdr. van Molenaarsgraaf bij de Hoge Nieuwstraat terechtgesteld. Drie maanden later vermoordden de in de regio aangekomen watergeuzen negentien katholieke religieuzen uit 'Gorcum'.
Vrijheid van geloof en wederzijdse verdraagzaamheid waren, ondanks de goede voornemens tijdens de Statenvergadering in 1572, nog ver te zoeken. Geloofsvluchtelingen en mensen die om andere redenen een betere toekomst zochten, streken in de jaren daarna neer in de Hoge Nieuwstraat en de omliggende straten op het Nieuwe Werck.