Landstormers en Kozakken

De Fransen in het land

'Welkom ontdekkingsreizigers, leuk dat jullie gekozen hebben voor deze reisbestemming. Ik zal jullie nu een rondleiding geven door de tijd dat de Fransen hier de baas waren. Laat je verrassen!'

Je hebt een achternaam en dat vind je heel gewoon. We rijden rechts op de weg en dat vind je heel gewoon. Toch hebben we dit en nog veel meer te danken aan een Franse leider, die toen de baas was over ons land. Wie was die man en hoe hebben we hem verdreven? Je gaat het ontdekken en je zult zeker trots zijn op onze Landstormers.

De Fransen komen!

In de zomer van 1794 probeerde het Franse leger Nederland te veroveren. Niet iedereen vond dat erg. Er waren mensen in Nederland die ongeduldig op hun komst wachtten. Zij noemden zich de patriotten. Ze hadden dezelfde ideeën als de Fransen: alle mensen zijn gelijk en mogen meebeslissen over het bestuur van het land. De patriotten hoopten dat de Fransen zouden helpen om deze nieuwe ideeën in Nederland in te voeren.

Land onder water

Stadhouder en prins Willem V (de vijfde) wilde hier niks van weten. Zijn aanhangers heetten de prinsgezinden. Om de Fransen tegen te houden, liet hij de dijken doorsteken. Zo liepen grote delen van het land onder water. Helaas begon het toen te vriezen. De rivieren bevroren en de soldaten konden zo naar de overkant lopen. Willem V en zijn familie vluchtten snel naar Engeland. Vanaf dat moment waren de Fransen de baas.

Keizer

In 1799 werd Napoleon de baas van de Fransen. Hij had niet alleen alles voor het zeggen in Frankrijk, maar ook in de landen die door de Fransen veroverd waren (zoals België en Nederland). In 1804 kroonde hij zichzelf tot keizer. Napoleon is heel belangrijk geweest voor Nederland.

Achternaam

Napoleon voerde allerlei nieuwe regels in, die we nu nog steeds kennen. Bijvoorbeeld: rechts rijden op de weg. Zo zouden er minder ongelukken gebeuren. Een andere regel was het hebben van een achternaam. De meeste mensen hadden alleen een voornaam. Napoleon wilde dat iedereen zich op het gemeentehuis liet inschrijven. Wie geen achternaam had, mocht er zelf één bedenken.

Kilo's, meters en liters

Ook de rekensommen met kilo's, meters en liters heb je aan Napoleon te danken. Hij vond het erg onhandig dat de maten en gewichten in ieder land anders waren. Daarom voerde hij de kilo, meter en liter in.

Burgemeester Jan Pakkert

Het bestuur van Bathmen was altijd in handen geweest van een beperkte groep machtige mensen. De Fransen en patriotten wilden dat de bevolking meer te zeggen kreeg over het bestuur. Bathmen kreeg een raad met volksvertegenwoordigers die meespraken over politieke zaken. In 1811 werd Bathmen een gemeente met een eigen maire (burgemeester). Dat was de boerenzoon Jan Pakkert (1773-1848), die 32 jaar lang burgemeester zou blijven. Er woonden toen minder dan 1000 mensen in Bathmen. Het waren landbouwers, dagloners en ambachtslieden. Hij zorgde goed voor de arme bevolking. Hij organiseerde collectes voor de slachtoffers van stormen, overstromingen en van grote branden. Ook trok hij een gediplomeerde vroedvrouw aan.

Klinkt goed?

Veel Nederlanders waren in het begin blij met de komst van de Fransen. Maar dat duurde niet lang. De Franse soldaten kostten veel geld. Napoleon wilde de baas zijn in zoveel mogelijk landen. Daarom voerde hij veel oorlogen. Nederlandse jongens moesten verplicht soldaat worden in Napoleons leger.

Oorlog en vrijheid

Ook andere Europese landen hadden genoeg van de Fransen. Er werd een groot leger gevormd om tegen Napoleon te vechten. In oktober 1813 versloeg dat grote leger Napoleon. Nederland werd aan het einde van 1813 bevrijd door de Kozakken. Dat waren soldaten te paard uit Oost-Europa en door de Pruisen uit midden Europa. Het lukte de Kozakken niet direct om Deventer te bevrijden. Daarom richtten zij hun hoofdkwartier op in Bathmen. De Dorpsschool diende als wachtlokaal. Tot eind april 1814 bleven 500 Kozakken in Bathmen. Dat waren zware maanden voor de 1219 inwoners van Bathmen. Zij moesten een deel van hun paarden, vee en roggebrood aan de soldaten afstaan. Toen de Fransen in Deventer zich overgaven vertrokken de soldaten uit Bathmen. Daarna werd Nederland een koninkrijk, met koning Willem I (de eerste) op de troon.

Bathmen Spant De Kroon  

Het koninkrijk der Nederlanden bestond 200 jaar in juni 2014, daarom organiseerde de Oranjecommissie Bathmen een historisch festival. De veldslag uit 1814 tussen de Fransen en de Kozakken, Pruisen en Landstormers (Bathmense boeren), werd in Bathmen nagespeeld. Er zijn echte Kozakken uit Rusland gekomen om deze veldslag na te spelen. Prins Willem Frederik en keizer Napoleon stonden tegenover elkaar opgesteld. Het Franse leger werd frontaal aangevallen en.... verslagen. De Fransen werden verjaagd en dit is het begin van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

‘Tot ziens ontdekkingsreizigers, mijn rondleiding zit erop. Neem de herinneringen die je hier hebt gemaakt voor altijd met je mee en deel ze met anderen. Met je retourticket kun je weer terugreizen naar het nu. Binnenkort hoop ik je weer te zien op een nieuwe reisbestemming. Tot later!'