Schooltv Beeldbankclip Wie is Napoleon?

Napoleon Bonaparte

Komt voor in: Napoleon Bonaparte, Napoleon Bonaparte

Napoleon leefde in 1800, dus ongeveer 200 jaar geleden...