In verzet

De Tweede Wereldoorlog in Olst

Tijd van wereldoorlogen

Oorlog

Op 10 mei 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Duitse soldaten trokken Overijssel binnen. De Nederlandse soldaten hadden de opdracht gekregen om de Duitsers te vertragen. Daarom vernielden ze de belangrijke bruggen over de IJssel bij Deventer, Zwolle en Kampen. Op 14 mei hadden de Duitsers heel Nederland bezet.

Het leven gaat door

In het begin gedroegen de Duitsers zich nog netjes. Het leven leek door te gaan. Maar al snel bleek dat niet waar te zijn.

Donkere tijden

De Duitsers gaven het bevel dat 's nachts en 's avonds alles donker moest zijn. Tussen 12 uur
's nachts en 4 uur 's morgens mocht niemand zonder geldige reden naar buiten. Het dagelijks leven werd steeds moeilijker. Sommige producten zoals koffie, thee, suiker en zeep waren nauwelijks meer te krijgen. Voedsel werd steeds schaarser. De Nederlandse mannen werden gedwongen om werk voor de Duitsers te verrichten, zoals het bouwen van bunkers.

Verzet

Steeds meer mensen kwamen tegen de Duitsers in verzet, ook mannen uit Olst. Dat was heel gevaarlijk. Veel mensen die bij het verzet hebben gezeten, zoals Hendrik Drost en Jan Schamhart, hebben de oorlog niet overleefd. Op het verzetsmonument op de hoek van de dr. H.G. Pluimstraat en Hendrik Dorststraat kun je de namen van alle omgekomen mannen lezen. Ook naar Jan Schamhart is een straat vernoemd: de Jan Schamhartstraat.

Jodenvervolging

De Duitsers wilden alle joden vernietigen. Daardoor merkten de joden al snel de gevolgen van de bezetting. Ze verloren hun werk en spaargeld. In winkels, bioscopen, parken en cafés hingen bordjes met de tekst: "Verboden voor joden". Ook moesten ze een gele ster op hun jas dragen, waar het woord "jood" op stond. Vanaf 1941 voerden de Duitsers de Overijsselse joden naar concentratiekampen af. Na de bevrijding bleek dat weinig joodse mensen de verschrikkingen van de oorlog hadden overleefd. Zover bekend is, zijn er geen joodse inwoners van Olst om het leven gekomen.

Vrij!

Aan het begin van de lente in 1945 naderden Engelse en Canadese soldaten Overijssel. Na felle gevechten met de Duitsers werd Haaksbergen op 1 april als eerste plaats in Overijssel bevrijd. Op 13 april volgde Olst. De oorlog was eindelijk voorbij.