Kanonnen en kazematten

De IJssellinie

Tijd van televisie en computers

Koude oorlog

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kregen de Amerikanen en de Russen ruzie met elkaar. Deze ruzie liep zo hoog op, veel mensen een nieuwe oorlog vreesden. Daarom wordt deze tijd ook wel de "Koude Oorlog" genoemd. Er was geen oorlog, maar er was ook geen vrede. Zowel de Amerikanen als de Russen probeerden met zoveel mogelijk landen vrienden te worden. Als er dan toch een oorlog uitbrak, konden deze landen meevechten.

Topgeheim

Nederland koos tijdens Koude Oorlog de kant van de Amerikanen. Hierdoor waren veel mensen bang dat Rusland ons land zou binnenvallen. Voor de verdediging van Nederland bedacht de regering een geheim plan: de aanleg van de IJssellinie.

Land onder water

Om de Russen te stoppen zou een strook land tussen Nijmegen en Kampen van 10 km breed onder water gezet worden. Hiervoor werden stuwen in de rivier gemaakt en inlaatsluizen in de rivierdijk geplaatst, ook ter hoogte van de Haere. In 1953 was de IJssellinie af.

Kazematten

Om de IJssellinie te beschermen bij een aanval door de Russen, werden er overal kazematten (gevechtsbunkers) gebouwd. Alleen al bij Olst stonden 60 bunkers.

Spionage

De IJssellinie was topgeheim. Dominee Vuijst uit Welsum bijvoorbeeld, die in 1952 een boos artikel over de IJssellinie schreef, mocht er van de regering niks meer over zeggen. Maar later bleek dat de Russen alles van de IJssellinie afwisten: spionnen hadden in het geheim kaarten getekend en foto's gemaakt.

De IJssellinie nu

In 1968 werd de IJssellinie voor een groot deel gesloopt. Al eerder was gebleken dat als de Russen zouden aanvallen, ze waarschijnlijk een alles vernietigende kernbom zouden gebruiken. Een aantal bunkers, de inlaatsluis en het noodziekenhuis zijn opgeknapt door de Stichting IJssellinie. Wil je weten hoe de IJssellinie er uit heeft gezien? Laat je dan eens rondleiden door de vrijwilligers van de stichting.