De Koornmarktspoort

Veilig achter de stadsmuur

Tijd van steden en staten

Boete?

"Ook krijgt u een boete. Voor straf moet u 200 bakstenen aan de stad Kampen geven." Een boete betalen in bakstenen? Wat is dat nou voor straf, zul je denken. In de Middeleeuwen was dit niet zo'n rare straf. Bakstenen waren heel erg duur. Ze werden met de hand gemaakt en waren lastig te vervoeren. Daarom waren alleen de belangrijkste gebouwen in een stad van steen. Zoals de kerk en het stadhuis.

Stadsmuur

Maar de stenen werden niet alleen voor gebouwen gebruikt. Net als in veel andere middeleeuwse steden werd er in Kampen een stadsmuur gebouwd. In de 15de eeuw was de stadsmuur 6 m hoog en wel 2 m dik. Kun je nagaan hoeveel stenen ze daar voor nodig hadden! De stadsmuur was belangrijk voor de verdediging van Kampen. Vijanden konden de stad niet zomaar binnenkomen.

Koornmarktspoort

Als je de stad binnen wilde, moest je door één van de poorten, zoals de Vispoort, Louwenpoort en de Koornmarktspoort. Bij iedere poort stonden poortwachters. Die hielden goed in de gaten wie de stad in- of uitging. 's Nachts gingen poorten dicht. De Koornmarktspoort was de belangrijkste poort. De poort is genoemd naar de korenmarkt, die op het marktplein achter de poort werd gehouden. Je kunt de Koornmarktspoort nog steeds bekijken.

Afgebroken

In de 19de eeuw werd de stadsmuur voor een groot deel afgebroken. De muur was niet langer nodig voor de verdediging van Kampen. Gelukkig is niet alles weg. Je kunt nog steeds delen van de muur ontdekken. En als je op de Burgwal loopt, kijk dan eens naar de weg. De gekleurde stenen geven aan waar vroeger de stadsmuur stond.