Digestum Vetus

Een oude verzamelband

Tijd van steden en staten

Oud boek

In het Gemeentearchief in Kampen wordt een heel oud en bijzonder boek bewaard: het Digestum Vetus ("oude verzamelband") van Kampen. Het werd ongeveer 550 jaar geleden geschreven. In het boek kun je lezen hoe het was om in de Middeleeuwen in Kampen te leven. Het boek werd geschreven door Peter Henricks. Hij schreef tussen 1454 en 1473 de regels op die in Kampen golden. Daar maakte hij bijzondere en soms grappige tekeningen bij.

Mest op de dijk?

Zo schreef Peter Henricks regels op over de varkens in de stad. Veel mensen hielden varkens. Maar je varkens mochten niemand tot last zijn. Daarom mocht je het hok niet te dicht bij het huis van de buren bouwen. Om te voorkomen dat het een vieze boel werd in en rondom de stad, was het verboden om de varkensmest langs of op de IJsseldijk te storten. En de mest stiekem bij de buren achterlaten? Dat was ook verboden.

Regels zijn er niet voor niets

De regels die je in het boek terug kunt vinden, werden natuurlijk niet voor niets opgeschreven. Er waren waarschijnlijk genoeg Kampenaren die hun varkensmest bij de buren achterlieten. Of het op de dijk stortten. Als je iets wilt weten over het leven in middeleeuws Kampen, kan het Digestum Vetus je dus heel wat vertellen.