De Bovenkerk

Een schitterend gebouw

Tijd van steden en staten

Een nieuwe kerk

Als je naar Kampen gaat, zie je de Bovenkerk hoog boven de huizen uitsteken. De kerk is heel oud. Rond 1350 werd er begonnen met de bouw van de kerk. De oude kerk, die op dezelfde plek stond, was te klein geworden voor Kampen. De kerk werd ook wel Sint-Nicolaaskerk genoemd. Sint Nicolaas was de beschermheilige van kinderen, zeelui en kooplieden. Daar woonden er veel van in Kampen.

Een plek in de hemel

Kampen was een rijke stad in de Middeleeuwen. Veel families schonken geld voor de bouw van de kerk. Dat deden ze niet zomaar. Ze hoopten zo een plek in de hemel te krijgen. Er werd genoeg geld opgehaald om een hele grote kerk te bouwen. Een grote kerk was niet alleen nodig voor de kerkdiensten. Een grote kerk was ook een manier om op te scheppen over de rijkdom van de stad. Alleen rijke steden konden zulke mooie kerken laten bouwen.

Bouw

De bouw van een kerk duurde soms wel meer dan 100 jaar. Kun je je voorstellen dat de kerk werd gebouwd zonder hulp van de moderne machines uit onze tijd? Het was heel moeilijk om zo'n grote kerk te bouwen. Daarom werd er in 1360 een slimme kerkenbouwer naar Kampen gehaald. Dat was Rutger van Keulen. Rutger had veel nieuwe ideeën over kerkenbouw. Bekijk het sierlijke plafond van het koor maar eens. De Bovenkerk was de enige kerk in Nederland met zo'n mooi koorgewelf.