Bloedbad in het moeras

De Slag bij Ane

Tijd van steden en staten

Ruzie

In de Middeleeuwen was de bisschop van Utrecht de baas van Overijssel, Drenthe en de stad Groningen. Maar de steden, de ridders en de bisschop van Utrecht hadden vaak ruzie met elkaar. Ze wilden allemaal meer te zeggen hebben dan de ander. En ze wilden het land dat de ander had.

Rudolf en de bisschop

Graaf Rudolf II (de tweede) van Coevorden wilde meer vrijheid om zijn eigen beslissingen te nemen. Hierdoor kreeg hij ruzie met bisschop Otto II van der Lippe. De bisschop verzamelde een groot leger met beroemde ridders om de ongehoorzame graaf eens een lesje te leren. Maar de bisschop had niet gerekend op de slimheid van de graaf en zijn legertje, gevormd door boeren uit de omgeving.

Moeras

Vlakbij Ane lag een moerasachtig gebied. Dat werd de Mommeriete genoemd. Rudolf en zijn boeren slaagden er op 28 juli 1227 in om het leger van de bisschop het moeras in te lokken. De ridders, gekleed in zware harnassen, zakten op hun paarden in het moeras weg. Met pijlen, speren en hooivorken sloegen de boeren op ze in. Die dag werden er rond de 400 ridders gedood, onder wie de bisschop en zijn broer. Rudolf en zijn boeren hadden gewonnen!

Valstrik

Willebrand van Oldenburg werd de nieuwe bisschop van Utrecht. Hij stuurde Rudolf een uitnodiging om te komen praten over meer vrijheid op het kasteel in Hardenberg. Maar in plaats dat Rudolf het ontvangst kreeg dat bij een graaf paste, werd hij in de kerker gesmeten. De uitnodiging was een valstrik. Op 25 juli 1230 werd Rudolf vermoord. Zijn lichaam werd op een spies tentoongesteld als waarschuwing voor ieder die in opstand wilde komen tegen de bisschop.