Stadsrechten

Hardenberg wordt een stad

Tijd van steden en staten

Herdenbergh, Hardenberch of Hardenborch?

In 1230 bouwde bisschop Willebrand van Oldenburg, de baas van Overijssel, een kasteel aan de westkant van het plaatsje Nijenstede. Het kasteel werd op een rivierduin gebouwd, waardoor het aan twee kanten beschermd was door de Vecht. Aan de andere kanten liet de bisschop grachten graven. De naam van het kasteel werd gespeld als Herdenbergh, Hardenberch of Hardenborch. Aan dat kasteel dankt Hardenberg zijn bestaan.

Nieuw kasteel

Ruim 100 jaar later werd het oude kasteel vervangen door een nieuw kasteel. Bisschop Jan van Arkel liet in dezelfde tijd de houten stadsmuren vervangen door een stenen muur. Bisschop Florens van Wevelinkhove liet het kasteel in 1386 verbouwen tot een prachtig slot, waar volgens oude geschriften een koning wel kon wonen.

Stadje

Toen de stenen stadsmuur van Jan van Arkel af was, begon Hardenberg op een echt stadje te lijken. Steeds meer mensen gingen binnen de stadsmuren wonen. Daar waren ze veilig. Het ommuurde stadje was toen ongeveer 125 x 60 m. In 1362 kreeg Hardenberg stadsrechten van de bisschop. Dat betekende dat bazen van Hardenberg zelf regels mochten maken, dat er markten gehouden mochten worden en dat de stad zelf ongehoorzame burgers mocht bestraffen. In ruil daarvoor moest de stad jaarlijks geld aan de bisschop betalen.

Afgebroken

Lang hebben de bewoners van Hardenberg zich bij gevaar niet kunnen verschuilen achter hun stadsmuur. In 1518 gaf bisschop Philips van Bourgondië opdracht om de stadsmuur af te breken. Een gedeelte van de muur is in 1959 weer teruggevonden. Wil je weten hoe de stadsmuur er uit heeft gezien? Kijk dan eens bij het Wilhelminaplein.