Nieuw land in de zee

De Noordoostpolder

Tijd van wereldoorlogen

Verdrietig

Op 28 mei 1932 was de Afsluitdijk klaar. Dit is een lange dijk tussen Friesland en Noord-Holland. De dijk ligt middenin zee, met aan de ene kant de Waddenzee en aan de andere kant de Zuiderzee. Maar door de afsluiting was de Zuiderzee niet langer een zee. Voortaan zou de Zuiderzee het IJsselmeer worden genoemd. De vissers uit Vollenhove waren heel verdrietig toen de Afsluitdijk af was. Nu konden zie niet langer naar zee varen om te vissen.

Nieuw land

Toen de Afsluitdijk klaar was, werd de Noordoostpolder aangelegd. Hiervoor werd een deel van het IJsselmeer drooggemaakt. Op 9 september 1942 was het werk af. De polder lag naast het Land van Vollenhove. Dat betekende dat de 105 vissersschepen uit Vollenhove geen kant meer uit konden. De zee was land geworden. Er was alleen nog een kanaal over. De vissers moesten nieuw werk zoeken.

Inrichten

De polder was niet direct klaar voor bewoning. Het land moest eerst geschikt worden gemaakt voor landbouw. Ook moesten er wegen, bruggen, kanalen en sloten aangelegd worden. Daar waren veel mensen voor nodig.

Verstoppen

In 1942 was Nederland in oorlog met Duitsland. De Duitsers dwongen Nederlandse mannen om in Duitsland te werken. Mannen die in de polder wilden werken, hoefden niet naar Duitsland. Daarom meldden veel mannen zich vrijwillig aan voor het zware werk in de Noordoostpolder. Ook onderduikers verstopten zich in de polder. Op 17 november 1944 ging het mis. De Duitsers hadden het in de gaten gekregen. Binnen twee dagen pakten ze 1.500 mannen op en stuurden ze naar Duitsland.

Wonen

Na de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met het bouwen van boerderijen en woningen in de polder. Dat zorgde voor veel werk. Ook vestigden het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium en het Waterloopkundig Laboratorium zich in de polder. Om daar te kunnen werken moest je lang gestudeerd hebben. Opeens kwamen er veel geleerde mensen in Vollenhove wonen.

Blokzijl en Kuinre

De bewoners van Blokzijl hadden minder last van de aanleg van de polder dan de inwoners van Vollenhove. Blokzijl had geen vissers. Net als Vollenhove bleef het met een kanaal met het IJsselmeer verbonden. De inwoners van Kuinre hadden pech. Zij verloren hun toegang tot het water. Ook hier moesten veel mensen op zoek naar ander werk.