Romeinse muntschat in Jekschot

Bange eigenaar verstopt munten

Tijd van Grieken en Romeinen

In 1942 ging een boer uit Zijtaart aan de slag op zijn land in Jekschot. Hij keek vreemd op toen hij bij het graven van een sloot met zijn schop op een aardewerken potje stuitte. Het bleek een heel oud potje uit de Romeinse tijd. In het potje zaten 168 Romeinse geldstukken. De vondst raakte bekend als de 'Romeinse muntschat van Jekschot'. Maar waarom lag het potje daar?

Bijzondere Romeinse munten

De muntstukken zijn in de derde eeuw op Jekschot begraven. Dat weten we dankzij de afbeeldingen op de munten. Op de oudste munt stond keizer Septimus Severus (193-211 na Christus). De jongste munt was van keizer Gallienus (253-268 na Christus). Een munt uit het jaar 248 vertelt een bijzonder verhaal. Keizer Philippus Arabs ('de Arabier') vierde toen het duizendjarig bestaan van Rome. Dat was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Met munten maakte Philippus het duizendjarig bestaan aan de inwoners van het rijk bekend. Soldaten en handelaren brachten die munten naar onze regio. Zo wist waarschijnlijk ook de boer in Jekschot van het jubileum!

Soldatenkeizers

In de derde eeuw waren er grote problemen in het Romeinse Rijk. Er waren burgeroorlogen en er was veel onrust. In een korte tijd regeerden er verschillende keizers. Veel van deze keizers waren ooit begonnen als soldaat in het Romeinse leger. Het waren echte vechtersbazen. We noemen deze keizers daarom 'Soldatenkeizers'.

Verwaarloosde grenzen

Het Romeinse Rijk was groot. Er waren uitgestrekte 'limes' (=grens). Die moesten verdedigd worden. In Nederland lag de grens bij de rivier de Rijn. Maar de Soldatenkeizers letten niet goed op de grens. Ze hadden het te druk met vechten. De Germaanse volkeren aan de andere kant van de grens grepen hun kans. Ze staken de rivier over en vielen het Romeinse Rijk binnen. Er volgden vele oorlogen tussen de Germanen de Romeinse legers. Het lukte de Romeinen uiteindelijk niet om de Germanen buiten de grenzen te houden. De grens verdween. In de vierde eeuw verlieten de Romeinen Nederland.

Verstop je geld!

Iemand heeft in de Romeinse tijd de pot met geld bij Jekschot in de grond verstopt. Waarschijnlijk tijdens de invallen van de Germaanse stammen. Het was de bedoeling om de pot later weer op te graven. Maar de eigenaar is nooit meer teruggekomen. In 1942 kwam de pot met verstopte munten bij het graven van een sloot weer tevoorschijn.