Het Gerecht

Een oude grafheuvel in de Boerdonkse Kampen

Tijd van jagers en boeren

In Keldonk is een plek waar de oude gemeentegrens van Erp, Veghel en Lieshout bij elkaar komen. Die plek heet 'het Gerecht'. Ze dankt haar naam aan de galg die er vanaf de late middeleeuwen stond. De galg stond op een heuveltje. En dat was niet zomaar een heuvel. Het was namelijk een oude grafheuvel uit de prehistorie. Ze werd in 1965 ontdekt.

Grafheuvel

Een grafheuvel is een heuvel van aarde. Het lijkt een beetje op een hunebed, maar dan zonder stenen. In de heuvel werden dode mensen begraven. Soms in een grafkist, meestal in een urn of doek. In een urn zitten de verbrande restjes van een dode.

IJzertijd of bronstijd?

De brons- en ijzertijd maakten deel uit van de prehistorie. De bronstijd is de tijd waarin de mensen leerden om bronzen werktuigen te maken. Brons is net als ijzer een soort metaal. De bronstijd begon in Noord-Brabant rond 2000 voor Christus. De ijzertijd begon in Noord-Brabant rond 800 voor Christus. Vanaf die tijd gebruikten de mensen in onze regio ijzeren werktuigen. De ijzertijd duurde tot ongeveer 12 voor Christus. Toen kwamen de Romeinen in ons land. De grafheuvel bij het Gerecht bestond in ieder geval al in de ijzertijd. Misschien zelfs in de bronstijd. Dus dat was nog langer geleden. Er hebben toen mensen op de hoger gelegen delen van de Boerdonkse Kampen gewoond.

Niet alleen

De grafheuvel bij het Gerecht viel op in het landschap. Ze was zeker dertien meter breed en bijna een meter hoog. De vraag is of er nog meer grafheuvels bij Keldonk waren. Meestal lagen er enkele bij elkaar. Er liggen nog een aantal kleine heuveltjes in de Boerdonkse Kampen. Die zijn onderzocht. Maar het is niet zeker of het grafheuvels waren.

Archeologisch monument

De grafheuvel lag ver weg van de bewoning in de dorpen. Daarom is ze bewaard gebleven. In 2006 is deze grafheuvel een archeologisch monument geworden. Dat wil zeggen, dat de grafheuvel een belangrijke archeologische vindplaats is. Ze vertelt ons iets over het verleden. In de heuvel mag niet zomaar iedereen gaan graven. Ze is dus beschermd.