Veenontginning en dijkbouw

In de negende eeuw verstigden zich weer mensen van langs de kust meer in het binnenland van het Oldambt. Ze gingen langs riviertjes als de Tjamme en de Munter AE wonen en startten met de ontginning van het achterland. Iedere boer een smalle strook. Door de ontginning zakte het veen. De boerderijen werden verplaatst naar de zandruggen. Daardoor ontstonden de lintdorpen, die het Oldambt nog steeds kenmerken.