-400 - 900

Langs de oever van de eems

Op de oeverwallen van de Eems was vanaf de Late IJzertijd bewoning. Toen het klimaat natter werd, werden de boerderijen op een verhoging gebouwd: een wierde. Op een aantal plaatsen groeiden deze losse wierden aan elkaar tot wierdedorpen, zoals Termunten en Woldendorp.