Langs de oever van de eems

Op de oeverwallen van de Eems was vanaf de Late IJzertijd bewoning. Toen het klimaat natter werd, werden de boerderijen op een verhoging gebouwd: een wierde. Op een aantal plaatsen groeiden deze losse wierden aan elkaar tot wierdedorpen, zoals Termunten en Woldendorp.