Kerken en kloosters

Na de verovering door Karel de Grote kwam christendom naar het Oldambt. Op landerijen van rijke families die de kerk steunden werden kloosters gebouwd. Kerken lieten iets langer op zich wachten. Toen er dorpen ontstonden na de ontginningen, kreeg de kerk daar ook een plaats