Van vlek naar centrumgemeente

raamwerk: macht en gezag

In 1825 verleent Koning Willem I aan Winschoten stedelijke rechten, in de volksmond stadsrechten geheten. Deze houden in dat de gemeenteraad gekozen wordt door de stemgerechtigde inwoners. Winschoten maakt sedertdien een krachtige ontwikkeling door en groeit uit tot het bestuurlijk centrum voor stad en regio. Ook op andere terreinen bloeit de stad. De positie van regionaal centrum brokkelt af in de tweede helft van de twintigste eeuw. Op eigen kracht gaat de stad voort.