Baas in eigen buurt

raamwerk: macht en gezag

In 1795 eisen ook in het Oldambt Revoltionaire Comités hun onvervreembare regten van vrijheid en gelijkheid op. Alle stadsjurisdicties, waaronder het Oldambt moeten worden bevrijd van de overheersing door de stad Groningen. Het revolutionair stadsbestuur wenst een volksraadpleging. Het resultaat is dat de stadsjurisdicties kunnen meeregeren. Een commissie die met voorstellen moet komen wordt tegengewerkt. Onderhandelingen lopen vast. De staatsgreep van 1798 leidt tot een vergaande centralisatie en tot strakke aansturing vanuit Den Haag met gevolg dat de bestuurlijke vrijheid van het Oldambt er niet komt.