Een parel aan de stedenkroon

raamwerk: samenleven en welzijn

In de negentiende eeuw kent Winschoten een sterke bloeiperiode. De stedelijke notabelen ijveren voor een onderwijsvoorziening die aansluiting biedt op de universitaire opleiding. In 1832 leidt dat tot de oprichting van een gymnasium. In 1879 volgt uitbreiding met een HBS. Winschoten is nog steeds een onderwijscentrum voor de regio met een brede regionale scholengemeenschap en een gevarieerd aanbod aan praktijkgericht beroepsonderwijs.