Verkeerscirculatieplan

Tijd van televisie en computers

Een nieuwe, linkse generatie komt aan de macht, met een vernieuwende visie op de Stad

Nadat wethouder Max van den Berg een scheuring in de coalitie van de PvdA en de confessionelen veroorzaakt, krijgt de Stad in 1972 als eerste grote stad een links meerderheidscollege. Het nieuwe college bewerkstelligt op bestuurlijk gebied democratiseringsmaatregelen bij talrijke overheidsinstanties. In ruimtelijke zin worden de nieuwe opvattingen zichtbaar in het zogenaamde Verkeerscirculatieplan. Het plan wordt in 1977 ingevoerd en heeft ten doel het autoverkeer in de binnenstad te beperken. De Stad wordt ingedeeld in vier sectoren, waartussen met behulp van eenrichtingsverkeer en verbodsbepalingen geen rechtstreeks verkeer mogelijk is. Op die wijze is de binnenstad afgesloten voor doorgaand verkeer, maar bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Daarnaast komen er betere voorzieningen voor fietsers en openbaar vervoer en worden voetgangerszones ingesteld. In vele steden in binnen- en buitenland krijgt dit plan navolging. Het Groninger plan functioneert in grote lijnen nog tot op de dag van vandaag.

Afbeelding: Lussenkaart Verkeersplan Binnenstad Groningen, ontwerp Abe Kuipers, 1977 (Collectie RHC Groninger Archieven 1774-3082/12)