Blauwe Stad

Tijd van televisie en computers

Het onder water laten lopen van landbouwgrond vormt een ommekeer nadat eeuwenlang het land aan de waterwolf ontworsteld is

In het Oldambt kampt men met meerdere problemen: een sterke vergrijzing, het wegtrekken van jongeren door het ontbreken van werk en landbouwgronden die braak liggen ten gevolge van subsidies om overproductie tegen te gaan. Het onder water laten lopen van 800 ha landbouwgrond moet het tot Blauwe Stad omgedoopte gebied een nieuwe economische impuls geven. Geen landbouw meer, maar nieuw natuurgebied, toeristisch recreatieve voorzieningen, de bouw van woningen en het aantrekken van mensen van elders moeten de leefbaarheid van het gebied vergroten. Op 12 mei 2005 laat koningin Beatrix het eerste water over de voormalige graanvelden lopen.

Afbeelding: Bezoekerscentrum Blauwe Stad (foto Willem Friedrich)