Afsluiting van de Lauwerszee

Tijd van televisie en computers

Van ongebreideld vooruitgangsdenken naar aandacht voor de natuur in het Waddengebied

In de jaren '50 en beginjaren '60 zijn de toekomstverwachtingen op het gebied van de bevolkingsgroei en de economie hooggespannen en is alles gericht op vooruitgang. In de jaren '60 ontstaat een tegenbeweging die aandacht vraagt voor de natuur. In 1965 wordt de Waddenvereniging opgericht met het doel het Waddengebied in een zo goed mogelijke natuurlijke en landschappelijke staat te houden en vooral via voorlichting de belangstelling voor de Wadden te bevorderen. De slogan van de vereniging is Wees wijs met de Waddenzee. De vooruitgangsgedachte ligt - naast veiligheidsaspecten - nog ten grondslag aan de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Een Friese meerderheid is voor afsluiting en inpoldering. Op de dag dat de dijk dicht gaat loeien de scheepshoorns, en hangen in Zoutkamp de vlaggen halfstok vanwege de visserij. Uiteindelijk volgt meer aandacht voor Het Lauwersmeer als natuur- en recreatiegebied. In de laatste decennia van de vorige eeuw wordt de zeehond hét aansprekende symbool van de Wadden. Hoe geliefd ze zijn, blijkt uit de grote publieksattractie gevormd door de zeehondencrèche te Pieterburen.

Afbeelding: Plaatsing van het laatste caisson in de afsluitdijk van de Lauwerszee, 1969, foto KLM Aerocarto © Aviodrome luchtfoto's Lelystad (Collectie RHC Groninger Archieven)