De gasbel van Slochteren

Tijd van televisie en computers

De 'bel' van Slochteren is een bron van welvaart voor Nederland

Op 22 juli 1959 wordt op het land van boer K.P. Boon in Kolham (gemeente Slochteren) aardgas aangeboord. De enorme omvang van dit gasveld wordt pas enkele jaren later duidelijk, het op twee na grootste ter wereld. Op 6 april 1963 wordt de N.V. Nederlandse Gasunie opgericht. Aanvankelijk is het kantoor van het bedrijf, waarvan Shell, Esso, Energiebeheer Nederland en de staat aandeelhouders zijn, gevestigd in Scheveningen. In 1968 verhuist het hoofdkantoor naar Groningen, van waaruit ook al de distributie plaatsvond. In 1994 krijgt de Gasunie zijn markante gebouw aan de rand van het Stadspark. Tot in de jaren '70 is men bezig met de aanleg van het aardgasdistributienet. Ironisch gezien is een deel van de mensen die op de 'bel' wonen, één van de laatste die worden aangesloten. Het succes van de naoorlogse Nederlandse economie is voor een groot deel te danken aan het Groningse aardgas. Er komt echter maar een klein percentage van de aardgasbaten in Groningen terecht.

Afbeelding: Gaswinning bij Slochteren, foto Piet Boonstra, 1963 (Collectie RHC Groninger Archieven 2248-16816)