De Bataafs-Franse tijd

Vorst verdrijft vorst

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was sedert 1793 in oorlog met Frankrijk, waar in 1789 een revolutie was uitgebroken. Samen met Oostenrijkse en Engelse bondgenoten had de Republiek een leger geformeerd.

In oktober 1794 veroverden de Fransen 's Hertogenbosch. Ze werden bijgestaan door de Hattemse patriottenleider Herman Willem Daendels en zijn 'Bataafs Legioen' van gevluchte patriotten. Bij de verovering van Nijmegen raakte de Valkhofburcht ernstig beschadigd. Op 27 december trokken de Franse en Bataafse troepen de bevroren Maas over en namen de Bommelerwaard in bezit. Het Engelse leger trok zich over de Lek en de Rijn uit de Betuwe terug. De positie van de stadhouder was onhoudbaar geworden. Op 18 januari voer de stadhouderlijke familie vanuit Scheveningen naar Engeland, de ballingschap tegemoet. De Fluwelen Revolutie was een feit. Weldra werd de vrede gesloten tussen Frankrijk en de nieuwe Bataafse Republiek. De meeste Geldersen verwelkomden de revolutie. Zij dansten om de vrijheidsbomen die overal werden opgericht.