De Zuiderzee als verkeersplein

Scheepvaart op de Zuiderzee

De Gouden Eeuw (1600-1700) is een rijke eeuw voor Nederland geweest. Grotendeels was dit te danken aan de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) met Azië. De Zuiderzee was in die eeuw een zeer belangrijk verkeersplein voor de VOC-handelsvloot en de West-Indische Compagnie (WIC). Zonder de mogelijkheid van scheepvaart op de Zuiderzee was de Gouden Eeuw er waarschijnlijk niet geweest. Maar ook het vervoer van goederen, vee en mensen over dit water was veel goedkoper dan vervoer over land. Nadeel was dat de tocht over de Zuiderzee soms zeer gevaarlijk was. Stormen en ondiepten in de bodem konden de oorzaak zijn van schipbreuken. Er zijn ook honderden wrakken in de bodem van Flevoland gevonden.

Foto: Een ventjager in de tentoonstelling Vergane Schepen bij Batavialand te Lelystad (foto: Batavialand)