Slag op de Zuiderzee

Scheepvaart op de Zuiderzee

De Slag op de Zuiderzee kan worden gezien als een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens deze oorlog van de Nederlanders tegen de Spanjaarden was de Zuiderzee een belangrijke plek. Het vervoer ging in die tijd over water. En de Zuiderzee was een soort knooppunt voor schepen die via het Waddeneiland Texel de wereldzeeën opvoeren. Net zoals dat nu vanuit Rotterdam gebeurt.
De Noord-Hollandse steden Enkhuizen, Medemblik en Hoorn kozen in die tijd de kant van Willem van Oranje, die tegen de Spanjaarden vocht. De Watergeuzen, die vanaf het water tegen de Spanjaarden vochten, blokkeerden de Zuiderzee. De Spanjaarden in Amsterdam konden daardoor geen gebruik meer maken van de belangrijke vaarroute over de Zuiderzee. De Spaanse vloot wilde die blokkade in 1573 doorbreken en stuurde een vloot naar de Zuiderzee. Er vond een grote zeeslag plaats tussen de Spaanse vloot en de schepen van de Watergeuzen. Dit was de Slag op de Zuiderzee. De slag werd door de Watergeuzen gewonnen. Amsterdam koos toen ook de kant van Willem van Oranje. Daarna groeide deze stad uit tot een zeer belangrijk handelscentrum.

Foto: Slag op de Zuiderzee, fotocollectie Batavialand