Opening van de Tamboer

In 1967 werd aan de Hoofdstraat Theater De Tamboer geopend. De tot-standkoming van het theater was niet zonder slag of stoot gebeurd. Met name de invloed van directies van de nieuwe bedrijven in Hoogeveen hadden er voor gezorgd dat Hoogeveen een volwaardig theater kreeg. Dit theater was niet alleen geschikt voor de podiumkunsten, maar ook was er ruimte voor het houden van exposities. Daarvoor werden exposi-ties vaak gehouden op een zolder in het gemeentehuis.

In 1997 werd De Tamboer door renovatie en nieuwbouw zo aangepast dat door de grote theaterzaal (813 stoelen) en de toneeltoren (28 meter) alle grote produkties hier een plek kunnen vinden. Daarnaast is er een kleinere zaal van ca. 350 stoelen.

Toen er nog geen theater in Hoogeveen was konden mensen wel naar toneelvoorstellingen gaan. Verschillende gelegenheden in Hoogeveen zoals Hotel Victoria (Luinge) of de bioscoop hadden ook een podium. Veel Hoogeveners deden zelf ook op een of andere manier aan de schone kunsten. Via reciteerverenigingen, toneel-verenigingen, zangverenigingen en muziekcorpsen was er voor elk wat wils. In de buitendorpen van Hoogeveen was er vaak een zaal bij een café waarin opgetreden kon worden. Los daarvan vonden tal van optredens plaats in de feesttenten, bij de jaarlijkse feesten en con-coursen, overal in de gemeente.

De Tamboer was niet de enige gelegenheid in Hoogeveen die een expositiemogelijkheid bood. Al in 1925 was er een historische tentoonstelling geweest. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden er al diverse historische exposities gegeven, onder anderen in de gymzaal van de HBS. De gemeente Hoogeveen was dan ook al druk bezig om een collectie op te bouwen. Op de zolder van het Torentje van het Gemeentehuis werden diverse kunstexposities georganiseerd. In 1969 kreeg Hoogeveen er een volwaardige expositieruimte bij toen op een bovenverdieping aan de Hoofdstraat, het Veenmuseum werd geopend. In 1975 verhuisde het museum naar het historisch pand Venendal aan de Hoofdstraat en kreeg de naam Museum Venendal. Eind jaren 90 van de vorige eeuw veranderde de naam in Museum De 5000 Morgen. In 2015 kwam aan die situatie, na 46 jaar zelfstandigheid, en kwam de collectie onder beheer van de bibliotheek in Hoogeveen. Het museumpand werd afgestoten.

Naast deze reguliere expositiemogelijkheden zijn er ook een aantal particuliere initiatieven geweest om een kunstgalerie in Hoogeveen op te richten.

Naat expositiemogelijkheden kent Hoogeveen een scala aan schildersgroepen en schildersgenootschappen.