De boerderij van Klaas Hartman wordt ontruimd.

Tijd van televisie en computers

In 1954 werd het Landbouwschap opgericht. Het Landbouwschap fungeerde landelijk als belangenorganisatie voor de boeren, maar voerde ook overheidstaken uit en mocht op grond daarvan heffingen opleggen aan boeren. Een groep boeren weigerde deze heffingen te betalen, waaronder boeren uit Hollandscheveld. De bedragen liepen op.

Het Landbouwschap liet via de rechter beslagleggen op enkele boerderijen. In maart 1963 kwam het in Hollandscheveld tot ontruimingen. Daaronder was ook de boerderij van Klaas Hartman, aan het Hollandscheveldse Opgaande. De ontruimingen gingen gepaard met voor die tijd grote rellen. Zowel bewoners van Hollandscheveld en omstreken als boeren en sympathisanten van elders verzetten zich tegen een grote politiemacht.

De ontruiming van de boerderij van Hartman, 6 maart 1963, verliep op zich vrij rustig. Bereden politie zette het erf af en hield jongeren op afstand die joelend en scheldend sneeuwballen gooiden. Die nacht, even over 12, bleek de boerderij in lichterlaaie te staan. Later werd de plaats van de boerderij gemarkeerd met een gedenksteen.

Mede door de publiciteit rondom de rellen kreeg de politieke tak van de "vrije boeren", de Boerenpartij, in de Tweede Kamer steeds meer aanhang. Leider Hendrik Koekoek kwam van Nieuw-Moscou.

Er is in de gemeente Hoogeveen een traditie dat regels van een over-heid niet altijd door iedereen worden gevolgd en zelfs kunnen leiden tot subculturen van mensen die hun eigen gang gaan. Dit in een sfeer van tolerantie en gedogen. Bij uitersten stelde de overheid alsnog grenzen. We zagen het bij de "Vrije Boeren", de boeren die zich ver-zetten tegen overheidsbemoeienis. Andere voorbeelden:

Sinds de 17e eeuw claimde de familie Van Echten het alleenrecht op jacht en visserij. In de 18e eeuw bleek de bevolking van het gebied ook volop te jagen en te vissen. Ze werden nauwelijks beboet.

 In de 20e eeuw kwamen al voor de Tweede Wereldoorlog de 'geheime zenders' op. Illegale radiozenders met muziekprogramma's. De vele zenders uit Hoogeveen en omstreken genoten bekendheid in Oost-Nederland. De zenders werden vrijwel alleen opgerold bij hinderlijke storingen op apparatuur van omwonenden.

 Ondanks het beleid om geen enkele coffeeshop toe te laten groeide in de 20e eeuw een eigen subcultuur van drugsgebruikers.

 Kerkelijke overheden zagen al in de 18e eeuw samenkomsten naast de kerkdiensten ontstaan. Een telling uit 2000 gaf aan dat er toentertijd in de gemeente Hoogeveen ongeveer 48 kerken, groepen of zelfstandig bijeenkomende stromingen binnen religieuze groeperingen waren.