Kamper Uien

Grappige verhalen over Kampenaren

Tijd van burgers en stoommachines

Uien om te eten?

Kamper uien. Nee, dat zijn geen uien die de boeren in de buurt van Kampen verbouwen. Het zijn grappige verhaaltjes over de inwoners van Kampen. In die verhaaltjes lijkt het of de inwoners van Kampen heel dom zijn.

Jaloers

Dit soort verhaaltjes over de domheid van mensen kom je overal tegen. Mensen vinden het nu eenmaal leuk om een ander dorp, stad of groep belachelijk te maken. Ze zijn vaak een beetje jaloers op de ander.

Rijk

Kampen was in de Middeleeuwen een hele rijke en machtige stad. Veel mensen waren daar jaloers op. Waarschijnlijk zijn er toen gekke verhalen verzonnen om te laten zien dat de Kampenaren eigenlijk hele domme mensen waren.

Vis met een bel

Eén van de verhalen gaat over de bisschop van Utrecht, die een bezoek aan Kampen zou brengen. Om de man lekker te laten eten, werd een grote steur (vis) apart gehouden. Helaas werd de bisschop ziek, en hij kon niet naar Kampen komen. Wat te doen met de smakelijke steur? Om de vis vers te houden werd hij weer uitgezet in de IJssel, maar wel met een zilveren bel om. Bij het volgende bezoek van de bisschop, zouden de vissers de steur snel weer terug kunnen vinden.

Opgeschreven

Dit soort verhalen zijn te mooi om te vergeten. Dat vond ook de Kampenaar Jan Jacob Fels. Vanaf 1844 schreef hij de Kamper uien op. In zijn drukkerij maakte Jan Jacob er boekjes van. Deze boekjes werden door veel mensen gelezen.

Trots

De Kampenaren van nu zijn trots op de benaming Kamper Ui en gebruiken de naam vaak. Wat dacht je van de Kamper Ui(t)dagen of het gerecht Kamper Steur? En domme dingen worden nog steeds "Kamper ui" genoemd.