Een keizer de baas

De Franse tijd

Tijd van regenten en vorsten

De Fransen komen!

In de zomer van 1794 probeerde het Franse leger Nederland binnen te vallen. Niet iedereen vond dat erg. De patriotten in Nederland wachtten ongeduldig op hun komst. Ze hadden dezelfde ideeën als de Fransen: alle mensen zijn gelijk en mogen meebeslissen over het bestuur van het land. De patriotten hoopten dat de Fransen zouden helpen om deze nieuwe ideeën in Nederland in te voeren.

Land onder water

Stadhouder en prins Willem V (de vijfde) wilde hier niks van weten. Om de Franse soldaten tegen te houden, liet hij grote delen land onder water lopen door de dijken door te steken. Maar de strenge vorst vanaf december besliste anders. Het water bevroor en zonder enige moeite konden de Franse soldaten de rivieren oversteken. Willem V en zijn familie vluchtten naar Engeland. Vanaf dat moment waren de Fransen de baas.

Keizerlijke bemoeial

In 1799 werd keizer Napoleon de baas van de Fransen. Hij had niet alleen alles voor het zeggen in Frankrijk, maar ook in de landen die door de Fransen veroverd waren. Zoals Nederland. Dat betekende dat de stad Kampen niet langer haar eigen regels mocht bepalen. Kampen moest zich aan de regels van Napoleon houden. Dat vonden de Kampenaren niet leuk: sinds het ontstaan van de stad in de Middeleeuwen waren de inwoners eigen baas geweest.

Achternaam

Napoleon is heel belangrijk geweest voor Nederland. Hij voerde allerlei nieuwe regels in, die we nu nog steeds kennen. Bijvoorbeeld: rechts rijden op de weg. Een andere regel was het hebben van een achternaam. De meeste mensen hadden alleen een voornaam. Napoleon wilde dat iedereen zich op het gemeentehuis liet inschrijven. Wie geen achternaam had, mocht er zelf één bedenken.

Kilo's, meters en liters

Rekenen met kilo's, meters en liters heb je aan Napoleon te danken. Hij vond het erg onhandig dat de maten en gewichten in ieder land anders waren. Daarom voerde hij de kilo, meter en liter in.

Klinkt goed?

Veel Nederlanders waren in het begin blij met de komst van de Fransen. Maar na een tijdje sloeg de stemming om. Napoleon wilde de baas zijn in zoveel mogelijk landen. Daarom voerde hij oorlogen. Die kostten veel geld en alle jongens moesten verplicht soldaat worden.

Oorlog en vrijheid

Ook andere Europese landen hadden genoeg van de Fransen. Er werd een groot leger gevormd om tegen Napoleon te vechten. In oktober 1813 versloegen zij Napoleon. Aan het einde van 1813 was Nederland bevrijd. Daarna werd Nederland een koninkrijk, met koning Willem I op de troon.