Gasopslag Langelo

Aardgas in Drenthe

Tijd van televisie en computers

Regelmatig schieten er boven Langelo metershoge vlammen de lucht in. De gasleidingen van de ondergrondse gasopslag worden schoongemaakt. Het gas, dat nog in de leidingen zit, wordt de lucht ingeblazen via een hele hoge pijp - de zogenaamde fakkelpijp. Hoog in de lucht wordt dit overtollige gas verbrand.

Wisselend gasverbruik

Het is een hele puzzel om te zorgen dat elk Nederlands gezin steeds over voldoende gas kan beschikken. In de winter is de vraag naar gas groot. De kachels en CV-ketels draaien op volle toeren. Er kan daardoor een tekort aan gas ontstaan. Gelukkig is er dan het gas uit de gasopslag.

Gasopslag

De ondergrondse gasopslag kun je het beste vergelijken met een aantal voorraadkamers. Deze 'kamers' zijn meestal grote aardgasvelden of zandsteenlagen die al leeg zijn. In de zomer wordt het overtollige gas met een soort grote injectiespuit onder hoge druk in de opslag gespoten.

Als er in de winter een tekort aan gas dreigt, wordt het gas uit de opslag gepompt. Zo komt de voorraad 'zomergas' goed van pas om 's winters iedereen voldoende gas te kunnen leveren.

Aardgas in Nederland

In 1959 ontdekt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de provincie Groningen bij Slochteren een enorm aardgasveld.
Het aardgas heeft zich heel lang geleden gevormd en zit in piepkleine holtes tussen korrels zandsteen. Die zandsteenlaag ligt tussen de twee en vier kilometer onder onze voeten.

Meer dan 11.000 km gasleidingen

Om het aardgas uit de bodem te halen boort de NAM gaten in de bodem. Het gas wordt boven de grond opgevangen en klaar gemaakt voor gebruik in de Nederlandse huizen. Alle ondergrondse gasleidingen bij elkaar zijn net zo lang als de afstand van Noordenveld naar Indonesië, meer dan 11.000 kilometer.

Grootste gasopslag van Nederland

Aan het begin van de jaren '90 besluit de Nederlandse regering dat er in Drenthe, bij Langelo, een gasopslag moet komen.
Ondanks de protesten van de inwoners wordt er toch gebouwd. Rondom de gasopslag worden veel bomen gepland. Vanaf de weg is de installatie bijna niet meer te zien.