De eerste en de grootste moskee

Onopvallende architectuur

De architectuur van moskeeën in Nederland is divers maar er zijn altijd wel herkenningspunten, zoals een koepelvormig dak of een minaret. De oudste Nederlandse moskee staat in Den Haag en de grootste in Rotterdam. Beide vallen op door hun bijzondere bouw. In 1955 werd in de chique Haagse wijk Benoordenhout de eerste moskee in Nederland gebouwd, de Mobarak moskee. Het zou echter nog een hele tijd duren voordat het gebouw als moskee herkenbaar werd. In 2003 werd in Rotterdam gestart met de bouw van de Essalam moskee. Dit zou de grootste moskee van Nederland en Europa worden.

Mobarak Moskee

Voor de Mobarak moskee werd in 1950 in Den Haag grond aangekocht, maar het zou een paar jaar duren voordat de bouwplannen door de Haagse Welstandscommissie werden goedgekeurd. Oorspronkelijk had het ontwerp vier hoekminaretten, maar men vond dat niet bij de architectuur van de omgeving passen en daarom werden ze uit het voorstel geschrapt. Het ontwerp van de Voorburgse architect Frits Beck, dat uiteindelijk werd goedgekeurd, had meer weg van een fraaie Haagse villa dan van een moskee. Na de oplevering in 1955 is het gebouw op verschillende manieren aangepast. In de jaren zestig zijn bijvoorbeeld twee kleine gouden koepeltorentjes op het dak geplaatst en kwam de naam Mobarak moskee zowel in het Arabisch als in het Nederlands op de gevel te staan. Sindsdien is het gebouw meer als moskee herkenbaar. In de jaren negentig werd er een minaret toegevoegd en ter ere van het 50-jarig bestaan van het gebouw werd er in 2006 een derde minaret bij geplaatst.

Essalam moskee

Veel herkenbaarder is de Essalam moskee te Rotterdam. In 1987 werd aan de Polderlaan in de Rotterdamse wijk Feijenoord een moskee gebouwd. Deze bleek al snel te klein voor de omvangrijke Marokkaanse gemeenschap in deze wijk. Nadat een sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten geld beschikbaar stelde, werden plannen voor een nieuwe, grotere moskee ontwikkeld. In 2010 resulteerde dit in de oplevering van de Essalam moskee, die over een vloeroppervlak van 2600 m2 beschikt en drie verdiepingen telt. De koepel is 25 meter hoog en de minaretten 50 meter. De moskee is ontworpen door de Rotterdamse architecten Molenaar & Van Winden die zich lieten inspireren door Mamlukse architectuur (Egypte, 13e - 15e eeuw) en de Jumeira moskee in Dubai.