Kanaal door Voorne

Doorvoer naar Rotterdam

1826-1830

Na 1830 was het Kanaal door Voorne de snelste route naar Rotterdam. Jaarlijks voeren er vele duizenden schepen doorheen. De Nieuwe Waterweg bracht daar na 1872 verandering in. De verzanding van de Maas zorgde in toenemende mate voor problemen. Omstreeks het begin van de 19de eeuw was de Maasmond zo ondiep geworden dat grote schepen niet langer via deze vaarweg naar Rotterdam konden.