De opkomst van nieuwe kerken

Protestanten, Katholieken en Gereformeerden

1834-1888

In de negentiende eeuw scheidden de Gereformeerden zich af van de Hervormde kerk, terwijl de Katholieken weer van zich lieten horen. Er verschenen nieuwe kerken in het straatbeeld. In de negentiende eeuw deden zich ingrijpende veranderingen voor in het religieuze landschap van Nederland. De hervormde kerk kreeg te maken met gelovigen die de Bijbel op een andere manier interpreteerden en eigen kerkgenootschappen oprichtten.