De verzanding van de Maas

Het ontstaan van Rozenburg

1586-1650

Zandplaten maakte de Maas steeds slechter bevaarbaar en dat was nadelig voor de handel in Brielle. De platen werden als landbouwgrond in gebruik genomen: de geboorte van Rozenburg. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 had ingrijpende gevolgen. De ramp zorgde niet alleen voor dijkdoorbraken en overstromingen in grote delen van Zuid-Holland, maar er stroomde nadien minder water door de Maas. Daardoor nam de verzanding van de rivier een aanvang.