De Opstand

De Beeldenstorm en Watergeuzen

1566-1572

Op 1 april 1572 zeilde een vloot Watergeuzen de Maas op. Diezelfde avond namen ze Den Briel in. Het vormde het keerpunt in de Opstand tegen de Spanjaarden. In 1555 kwam Filips II aan de macht. Zijn onverbiddelijke manier van regeren en geloofsvervolgingen leidden in de Nederlandse gewesten tot de Opstand.