Steenplaatsen

IJsselsteentjes zijn gemaakt van klei uit de IJssel. Het slik wordt gebaggerd uit de zelling: een ondiep stuk grond langs de rivier.
Langs de IJssel beneden Gouda zijn, in 1853, 28 steenplaatsen, die jaarlijks ruim 120 miljoen stenen produceren. Vier daarvan staan in Capelle, waaronder 'De Kouwenhoek' en 'De Oude Plaats". Het zijn grote werkgevers voor de Capelse bevolking, ook voor vrouwen en kinderen van de steenplaatsarbeiders.
Veel Capelse monumenten zijn in de gele IJsselsteen opgetrokken.