Drooglegging

Door het steken van turf en het slagturven ontstaat een groot plassengebied ten noorden van de 's-Gravenweg. Na uitvoerig overleg begint men uiteindelijk in 1867 met de uitvoering van het plan van J.A. Beijerinck om na drooglegging de polder Prins Alexander te vormen. De aanleg van ringdijk en ringvaart is de start, vervolgens worden de stoomgemalen gebouwd. Hier is na de oorlog stadsuitbreiding mogelijk. In 1874 wordt de polder opgeleverd. Het polderpeil: 6,30 meter beneden NAP.