Oude Boerderijen en Productwinning

Ontginning van het gebied

In de periode van de ontginningen ontstonden op de zandruggen grote en kleine boerderijen. Veel namen hebben zich in de loop der jaren gehandhaafd, ook wanneer nieuwe boerderijen op de oude funderingen werden opgetrokken. Enkele bekende namen zijn vergeven aan nieuwe bouwsels die op een belendende of andere plek verrezen.

Op deze boerderijen vonden van oudsher productwinningen plaats die enerzijds met de ontgingen te maken hadden zoals wol als bijproduct van schapenteelt voor mestproductie, anderzijds als een logisch gevolg van vraag en aanbod van producten zoals landbouwproducten of nodig voor bedrijfsvoering (bijen voor bestuiving met honing als bijproduct).