Geestelijk leven in Woudenberg

De kerk als slotkapel bij ‘t Schilt

Op de plaats van de huidige Dorpskerk stond waarschijnlijk oorspronkelijk een eenvoudige slotkapel behorende bij kasteel De Steen ('t Schilt).

'Het zal wel een eenvoudig houten gebouwtje zijn geweest met een rieten dak'.

Rond 1300 is de kerk in steen opgebouwd. Zij zou met stenen van het in 1353 gesloopte slot zijn 'opgehaald', of hersteld en waarschijnlijk in dat jaar tot Parochiekerk verheven. De kerk was aan de H. Catharina van Alexandrië gewijd en komt voor op de kerklijst van 1395.

De troepen van Karel van Gelre hebben op hun doortocht door Woudenberg op 2 mei 1495 nogal huisgehouden in de kerk: 'In de yersten hebben die Gelresche unse kercke jammerlick gespolyert, die glas uitgesmeten……sittens ende kysten ontwee geslagen …… unde unse kelken hadden sij oick mede……' Met kelken (of klokken) werden de avondmaalsbekers bedoeld en niet de kerkklokken. Uit de jammerklacht blijkt dat de kerk gebrandschilderde ramen heeft bezeten.