Geestelijk leven na 1900

De Gereformeerde Bond

Ds. Bart Kleijwegt kwam op 17 augustus 1902 over van Lopikerkapel. Hij heeft de Hervormde Gemeente gediend tot zijn overlijden op 13 mei 1927. Zijn laatste preek op de zondag ervoor, op 8 mei, is uitgegeven als 'De prediking der opstanding'.

Hij werd in 1928 opgevolgd door Johannes Lambertus Klomp. De laatste kerkenraads-notulen van zijn hand waren van 17 september 1941. Drie dagen later overleed hij.

In januari 1944 kwam Ds. Pieter Bouw die gediend heeft tot 30 oktober 1949, toen hij naar Ridderkerk vertrok. Hij was de eerste predikant van Gereformeerde Bondssignatuur in Woudenberg.

Kort na WO II bracht hij een boekje uit 'Gedenken en danken' met 2 bevrijdingspreken en een 'In Memoriam' over elk van de 10 slachtoffers uit Woudenberg.


Ds. Bouw werd opgevolgd door ds. H.J. Cirkel en na hem nog velen tot heden en waarvan de namen vermeld staan op het predikantenbord dat in de Hervormde Kerk hangt.

In 1965 vindt een splitsing van de kerkelijke gemeente plaats en verenigt zich een deel in de nieuw opgerichte gemeente Salem.

In 2004 doet zich een nieuwe splitsing voor wanneer 399 gemeenteleden zich niet kunnen verenigen met de overgang tot de PKN en zich tot de nieuw gestichte Hersteld Hervormde Gemeente gaan rekenen.