2015: Vluchtelingencrisis in Europa

EBRD gevraagd een rol te gaan spelen bij opvang in de regio van vluchtelingen

De EU en een aantal van haar lidstaten zaten in 2015 met hun handen in het haar vanwege de vluchtelingencrisis. Ook op de EBRD werd een beroep gedaan te helpen bij de opvang in de regio van vluchtelingen uit Syrie als gevolg van de burgeroorlog aldaar. EBRD heeft slagvaardig gereageerd met haar refugee crisis respons initiatief. Het betreft opvang in Turkije, Jordanie en Libanon.

Met de Europese vluchtelingencrisis, ook wel Europese migrantencrisis genoemd, wordt primair gedoeld op de honderdduizenden vluchtelingen en migranten die sinds 2013 de Middellandse Zee oversteken richting de Europese Unie en de politieke reacties daarop. De vluchtelingen komen vooral uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en Afrika. De term "crisis" kwam hiervoor algemeen in gebruik in april 2015, toen in amper een week tijd enkele honderden bootvluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee.

De EBRD is een belangrijk investeerder in Jordanie, Turkije en Libanon, drie landen die gastland zijn voor miljoenen vluchtelingen van de burgeroorlog in Syrie. De EU en aantal  lidstaten (waaronder Nederland) deden in deze context in 2015 een beroep op de EBRD te helpen bij de opvang van deze vluchtelingen in de regio. 

De bank is deze uitdaging aangegaan en heeft een refugee crisis response plan opgesteld ten bedrage van €900 mln. Hiertoe worden middelen van de bank zelf gecombineerd met zg. donorbijdragen. Het plan mikt op verbeteringen in de gemeentelijke infrastructuur, verbeterde toegang tot financiering voor individuen en kleinschalige bedrijven en vakopleidingen, met een bijzondere focus op vrouwelijke vluchtelingen. Essentieel is in dit verband dat er zowel een positieve impact is voor de vluchtelingen, als voor de gastgemeenschappen in de drie landen.