2016: toetreding China

In 2016 wordt China mede-aandeelhouder van de EBRD. In 2018 gevolgd door India.

In januari 2016 geven de zittende aandeelhouders goedkeuring aan toetreding van China tot de EBRD. Belangrijke voorwaarde voor die goedkeuring was, dat China niet in aanmerking zou komen voor EBRD financiering. In juli 2018 volgde India het voorbeeld van China.

Hieronder vindt u drie clips van interviews uit resp. 2019 en 2020 met drie EBRD bewindvoerders voor Nederland, waarbij zij ingaan op toetreding van China en India tot de bank. Dat zijn resp. Ron Keller (bewindvoerder 1991 - 1993, Paul Vlaanderen (bewindvoerder 2012 -2016) en Frans Weekers (bewindvoerder 2016 - 2020).

Toetreding van China was een pikante aangelegenheid. Er konden vraagtekens worden gezet bij het onderschrijven door China van de beginselen van de markteconomie. Maar vooral vanwege het gegeven, dat in het land geen sprake was van een meerpartijendemocratie, noch van politieke pluriformiteit. En het was ook moeilijk vol te houden, dat China op weg was naar een pluriforme meerpartijendemocratie. Niettemin reageerden de zittende aandeelhouders unaniem positief op de Chinese wens om tot de EBRD toe te treden. Het gegeven dat China niet in aanmerking zou komen voor EBRD financiering was daarbij een factor van doorslaggevende betekenis. 

Ook de Nederlandse regering kon instemmen met toetreding van China. Sterker nog, Nederland nodigde China uit om toe te treden tot de door Nederland geleide kiesgroep in de EBRD. Een uitnodiging waar China graag op in is gegaan.

In 2018 trad India toe tot de kring van EBRD aandeelhouders. Ook India zou niet in aanmerking komen voor EBRD financiering.